حذف موهای زائد با لیزر یک روش درمانی زیبایی که در آن از لیزر برای حذف های زائد بدن استفاده می شود. امروزه استفاده از دستگاه سوپرانو آیس پلاتینیوم 2020
به علت سرعت و دوام بیشتر نتایج لیزر آن نسبت به سایر دستگاه ها با استقبال بسیار زیادی نسبت به سال های گذشته روبرو شده است. حذف موهای زائد سوپرانو آیس پلاتینیوم 2020 راه حل بسیار بهتری نسبت به روش های سنتی است چون حذف موهای زائد را برای تمامی نواحی بدن به مدت بسیار طولانی بیش از ۱ سال تضمین می کند.
حذف موهای زائد با لیزر سوپرانو آیس پلاتینیوم 2
020 با دستورالعمل های مختلفی بسته به نوع پوست و موی افراد انجام می گیرد که بر اساس ضخامت، نوع، تراکم موها و ناحیه مورد نظر برای لیزر کردن تنظیم می شود. این روش بهترین نتیجه را روی افرادی که دارای موهای سیاه و پوست نسبت روشن هستند؛ ایجاد می کند. لیزر مو در اصل ملانین موجود در مورد را هدف قرار داده و موجب تخریب فولیکول می شود.
چرخه رشد مو دارای سه فاز است و لیزر فقط می تواند موهایی که در فاز رشد فعال قرار دارند را تخریب کند. به همین علت 8 جلسه درمان برای از بین بردن تمام موهای یک ناحیه نیاز است تا کلیه موها در فاز رشد فعال قرار گرفته و با لیزر درمان شوند.به طور کلی برای ۸۰ تا ۹۰ درصد از مراجعینی که کاندید مناسبی برای انجام لیزر موهای زائد با دستگاه سوپرانو آیس پلاتینیوم 2020 هستند؛ حدود 8 جلسه لیزر برای حذف موهای زائد یک ناحیه از بدن با فواصل ۲ هفته ای بین هر جلسه کافی است. با این روش درمان تقریباً بیش از ۹۰ درصد از موهای زائد هر ناحیه از بدن کاهش پیدا می کند.