لیزر الکساندریت سوپرانو آیس پلاتینیوم 2020

این لیزر سریع ترین نوع لیزر است و برای درمان مناطق بزرگتر این لیزر سریع ترین نوع لیزر است. این لیزر برای حذف مو از مناطق بزرگتر بدن مورد استفاده قرار می گیرد. این لیزر یکی از رایج ترین روش های حذف مو است.